Pogoji uporabe in varovanje zasebnosti

Preden začnete nakupovati na naši spletni strani, priporočamo, da se seznanite z osnovnimi pravili spletne trgovine, kjer si lahko pogledate zavihke: Kako to deluje, Dostava izdelkov, Načini plačila in Pogoji vračanja izdelkov. S temi zavihki si boste prihranili  dodatna vprašanja in si poenostavili nakup blaga v spletni trgovini.

Če imate še kakršnakoli vprašanja o spletni trgovini HLEBOSOL

 • Nas lahko pokličite na številko +386 517 65 97 vsaki dan, od ponedeljka do petka, od 9:00h do 18:00h in v soboto od 10:00h do 13:00h.
 • Pišite nam lahko tudi na elektronski naslov: [email protected]

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Hlebosol. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletišča, spletne pasice, profila Hlebosol in povezanih spletnih strani.

Ob vstopu na spletišče Hlebosol je uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

 1. SPLETIŠČE HLEBOSOL

Spletišče Hlebosol je dostopno na svetovnem spletu na www.Hlebosol.eu ali http://hlebosol.eu z namenom, da uporabniku zagotovi boljši dostop do informacij o celotni ponudbi in dodatnih ugodnosti in v prodajalnah povezanih družb.

 1. POMEN IZRAZOV
 • Spletišče Hlebosol

Izraz “Spletišče Hlebosol” oziroma njegove izvedenke pomenijo skupen izraz za spletno pasico, spletne strani: www.hlebosol.eu , https:// hlebosol.eu

 • Spletišče dodatno

Izraz “Spletišče dodatno” pomenijo skupen izraz za World Wide Web (WWW) oz. za svetovni široki splet. Gre za sistem hipertekstov, ki so dostopni preko interneta in ki jih uporabnik lahko poljubno obiskuje. Internet ali medmrežje je globalen sistem medsebojno povezanih računalniških omrežji, medtem ko je WWW samo ena od storitev oz. aplikacija , ki poteka na medmrežju. WWW je zbirka medsebojno povezanih dokumentov in drugih virov, ki so medsebojno povezani in imajo URL-je.

 • Lastnik in upravljavec

Pojem “lastnik spletišča”, “upravljavec osebnih podatkov” oziroma “upravljavec” v teh splošnih pogojih pomeni podjetje Ruska Pot d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana.

 • Obiskovalec in uporabnik

Obiskovalec spletnega portala je vsaka oseba, ki obisce spletisce Hlebosol, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletisca registrirala v Profil Hlebosol in je pridobila uporabnisko ime in geslo za uporabo spletisca.

 1. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV

Z uporabo spletišča Hlebosol obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 1. REGISTRACIJA IN PREKLIC REGISTRACIJE

4.1. Registracija uporabnika

Obiskovalec se lahko registrira kot uporabnik spletišča tako, da izpolni registrski obrazec in si ustvari Profil Hlebosol. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe spletišča Hlebosol ter storitev in ugodnosti, ki jih ta nudi.

Za potrebe poslovanja in sklepanja pogodb na daljavo ponudnik zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletni strani www.hlebosol.eu

Registracija za uporabo Hlebosoljevega spletišča je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, ne bo mogel uspešno dokončati prijave in njegova prijava v spletišče Hlebosol ne bo izvedena.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik spletišče uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom, ki je enak elektronskemu naslovu in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Če želi uporabnik prejemati obvestila o posebnih ugodnostih na svoj mobilni telefon preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte, se lahko na posameznih spletnih straneh spletišča, ki to omogočajo, naroči na obvestila o akcijah in novostih. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil o posebnih ponudbah tudi vsak čas odjavi.

4.2. Preklic registracije

Če želi uporabnik preklicati svojo registracijo, lahko to stori tako, da se prijavi v Hlebosol spletišče in prekliče registracijo z izbiro aplikacije “Preklic registracije”. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo upravljavec izbrisal osebne podatke uporabnika. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

4.3. Prenehanje registracije

Če je uporabnik na spletišču neaktiven (ne uporablja spletišča) več kot dve leti, uporabniku avtomatsko preneha registracija, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke uporabnika, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v profil Hlebosol ali ob prijavi v spletišče Hlebosol, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). Na spletišču Hlebosol so lahko objavljene različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo z drugo prvo osebo. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletišča Hlebosol se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji v profil Hlebosol na spletišču s klikom na prazno okno in klikom na gumb “Potrdi” potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Osebni podatki uporabnikov v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Podatki, ki jih ponudnik zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

5.2. Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, kraj, mobilno telefonsko številko, stacionarno telefonsko številko.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Ruska Pot d.o.o., in njenih vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb (Trgovina Ruski Hlebosol).

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

Z registracijo v spletno trgovino uporabnik soglaša s tem, da mu ponudnik lahko pošilja komercialna sporočila, iz katerih bo skladno z zakonskimi določili jasno razvidno, da so poslana v imenu ponudnika. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: namen statističnih analiz., pošiljanje komercialnih sporočil, revij in vabil na dogodke, obveščanja o nagradnih igrah podjetja Ruska Pot d.o.o. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s podjetjem Ruska Pot d.o.o.

5.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletišču ob registraciji v profil Hlebosol , pri kateri s klikom na okno in klikom na gumb “Potrdi” potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 7.2. splošnih pogojev.

5.4. Prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 10 (desetih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

5.5. Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

5.6. Rok shranjevanja osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

5.7. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče preko profila Hlebosol daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Ruska Pot d.o.o.

5.8.Uporaba piškotkov izven spletišča Hlebosol

V primeru, da spletišče Hlebosol uporabnika usmeri na spletno stran izven spletišča Hlebosol, se pravi na spletišče dodatno, uporabnik soglaša z uporabo piškotkov upravljavca, na podlagi katerih bo lahko upravljavec pridobival podatke uporabnika za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

V primeru, da uporabnik ne želi, da se pri uporabi dodatnega spletišča, uporabljajo piškotki upravljavca, lahko to možnost odkljuka v svojem profilu.

5.9. Uporabniki podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je podjetje Ruska Pot d.o.o.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča Hlebosol.

g. Budanov Andrey, ga Budanova Alina
Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
Tel.: (05) 17 65 987, (05) 17 55 425
E-posta: [email protected]

 

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila
 • izvajalcem plačil (na primer Bankart, Paypal, Diners, ponudniki kreditiranja,
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.)
 • z vašo privolitvijo vaše podatke preko piškotkov posredujemo Google, Facebook in drugim družbenim omrežjem

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

 1. OMEJITEV

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

 1. Vsebina spletne strani in avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo ponudnika in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanj ZASP). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila ponudniku in njegovega pisnega soglasja.

Podjetje Ruska Pot d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo te spletne strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje Ruska Pot d.o.o. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

 1. Uporaba prava

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča.

podjetje Ruska Pot d.o.o.

Ljubljana 2018 – v1

Če želi kupec direktno komunicirati s podjetjem Ruska Pot d.o.o. v zvezi z Spletno trgovino Hlebosol lahko pokliče na telefonsko številko 051765987, direktor Andrej Budanov.  Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo tudi e-naslov: [email protected]

POGOJI POSLOVANJA

POGODBA

med

Ruska Pot d.o.o. Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, matična številka: 6525814000, davčna številka: SI 81414668 in smo zavezanec za DDV, Vpis v sodni register dne 02.09.2014 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr.št. Srg 2014/37772

(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem

(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:

“ST” –  spletna trgovina www.hlebosol.eu

“obiskovalec” – vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče ST, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik,

“kupec” – fizična ali pravna oseba, ki na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu ST kupi izdelke iz asortimana ponudnika,

“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

SPLOŠNE DOLOČBE TER INFORMACIJE O REGISTRACIJI

 1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani ST, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja ST so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

ST je spletna trgovina, ki jo upravlja Ruska Pot d.o.o. Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana.

Ob registraciji v sistem ST obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Registracija:

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;

Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
 • geslo v skriti obliki,
 • telefonska številka,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu ST;

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi »checkobox«, pa soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad.

 1. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na ST, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na ST.

 1. člen

Nakup, opravljen preko spletnih strani ST, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.

Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletnih strani ST, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

 1. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani ST.

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani ponudnika.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

 1. člen

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na ST ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

 1. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 •     identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 •     kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 •     bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 •     dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 •     pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 •     jasno in nedvoumno določene cene,
 •     način plačila in dostave,

rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,

pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 1. člen

Nakup v ST je možen samo za registrirane kupce v ST. Če kupec ni registriran v ST, nakupa ni možno opraviti.

S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:

 •     da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;
 •     da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

CENE

 1. člen

Naročanje v ST poteka v slovenskem in ruskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot spletne cene.

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni trgovini (fizične trgovine). Morebitne posebne/nižje cene so lahko v ST posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna cena nakupa se lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:

pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. bonbonov ali piškotov)

PRIMER: naročena količina 1,5 kg, natehtana količina je višja 1,56 kg ali nižja 1,47 kg,

kadar kupec dovoli zamenjavo izdelka (označi možnost »Dovolim zamenjavo«)

PRIMER: namesto naročenega izdelka, ki ga ni na zalogi, se naročeni izdelek zamenja s primerljivim izdelkom druge blagovne znamke, ki je lahko dražji ali cenejši od naročenega izdelka).

Vrednost izdelkov ob naročilu se lahko v zgoraj navedenih primerih razlikuje od dejansko obračunane vrednosti na računu za največ 5%.

 1. člen

Vse cene v ST so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene v ST, se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. Popust, namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: potrditev naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PLAČILA

 1. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

FIZIČNE in PRAVNE OSEBE

 1. DOSTAVA NA DOM

KUPEC registriran v portal ST On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu preko PayPal

 1. Plačilo ob prevzemu blaga na domu: Gotovina (lastna dostava ST)
 2. PREVZEM BLAGA NA LOKACIJI Trgovine “Ruski Hlebosol”

Vsa veljavna plačilna sredstva, kot v  trgovini “Ruski Hlebosol”.

 1. člen

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

 1. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko ST ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. člen

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

STATUS NAROČILA (SAMO REGISTRIRANI KUPCI)

 1. člen

Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Naročilo v obdelavi: Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila – vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev.

Blago odpremljeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi oziroma odpošlje.

Kupec lahko ves čas na spletni strani ST preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

 1. člen

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času ST po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

 1. člen

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v ST.

Za dostavo naročila mora biti:

 •     zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu;
 •     zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

Opozorilo: alkohola in tobačnih izdelkov se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahaja v spreSTvu odrasle osebe.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

 1. člen

KLIK NA DOM preko EXPRESS DOSTAVE – Dostava naročenih izdelkov na dom oz. izbrano lokacijo. Stroški dostave so dostopni na spletnih straneh ponudnika. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

KLIK in DVIG – Kupec lahko prevzame blago v trgovini “Ruski Hlebosol” pri naročilu izdelkov.

ODSTOP OD POGODBE OZIROMA VRAČILO BLAGA

Kupec ima možnost, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načeloma v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe.

Kupec nosi strošek vračila blaga – poštnine.

V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku.

Možnost vračila ne velja za izdelke, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe.

VRAČILO BLAGA

 1. člen

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese elektronski obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, na spletni strani [email protected] V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa).

Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja:

 •     za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 •     za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 •     za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;
 •     za zapečatene avdio ali videoposnetke in računalniške programe ali če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat;
 •     za časopise, revije in periodične publikacije;

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Obvestilo o odstopu od pogodbe si lahko prenesete TUKAJ.

STVARNA NAPAKA

 1. člen

Napaka je stvarna:

 •     če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 •     če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 •     če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 •     če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 1. člen

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

 1. člen

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnik pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

 •     ali odpravo napake na izdelku;
 •     ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako
 •     ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete TUKAJ.

REKLAMACIJA

 1. člen

Reklamacijo izdelkov ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik.

Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo:

takoj ob dostavi vozniku/dostavljavcu

izpolni reklamacijski zapisnik, ki se nahaja TUKAJ

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov [email protected] in telefon: 051765987

OPOZORILA IN OMEJITVE

 1. člen

Ravnanje z blagom

Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena. Hlajene in zamrznjene izdelke dostavimo v posebej za to prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Transportno embalažo dostavljalec po opravljeni dostavi odnese in ne ostane pri kupcu.

Omejitve aktivnosti za kupce

V ST ne veljajo vse aktivnosti, ki se izvajajo v maloprodajni trgovini “Ruski Hlebosol”, temveč izključno aktivnosti, ki so objavljene ter veljavne in dostopne na spletni strani TS. Popusti in aktivnosti lahko veljajo tudi za pravne osebe.

Dvig blaga v sistemu KLIK in DVIG

Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu izdelkov po sistemu NAROČILO in DVIG bodo predstavniki ponudnika od kupca/prevzemnika blaga zahtevali, da le ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila kupcu poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga kupcu, da številko naročila hrani do prevzema izdelkov z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je kupec prejel številko naročila.

Prevzem blaga po sistemu KLIK in DVIG kupec/prevzemnik blaga potrdi s podpisom dobavnice.

Vsak kupec je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu ST posreduje obvestila.

EMBALAŽA

24.člen

Ravnanje z embalažo

Naročilu, ki vsebuje izdelek, za katerega je potrebno predložiti povratno embalažo (steklenico oz. zaboj), se avtomatično prišteje znesek za ustrezno embalažo (steklenico oz. zaboj). V kolikor bo kupec ob prevzemu naročila predložil embalažo (steklenico oz. zaboj), mu bo ponudnik zaračunani znesek povrnil na račun kupca na spletni trgovini v obliki dobroimetja, ki ga bo kupec lahko koristil ob naslednjem naročilu.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O ŽIVILIH

25.člen

Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa.

V zvezi s predpakiranimi živili:

Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi blaga ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

V zvezi z nepredpakiranimi živili:

Ponudnik zagotavlja, da bodo informacije o alergenih prikazane pred zaključkom nakupa na podpornem gradivu za prodajo na daljavoali z drugimi ustreznimi sredstvi, ki jih ponudnik jasno opredeli, in sicer brez dodatnih stroškov za končnega potrošnika.

Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

VARNOST

26.člen

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

27.člen

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov [email protected] in telefon 051765987, Andrej Budanov direktor

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

28.člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke /obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

29.člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

30.člen

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev ST, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je  Ruska Pot d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb Ruska Pot d.o.o. lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

31.člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v ST ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na ST je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

PRITOŽBE IN SPORI

32.člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova  [email protected] ali pisno na naslov ponudnika Ruska Pot d.o.o. Spletna trgovina, Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s “Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov”, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani  www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 1. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po prebivališču kupca.

Ruska Pot d.o.o.

Ljubljana, 12.09.2017 (zadnja osvežitev)

Kaj so piškotki (cookies)

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, npr. ime obiskovane spletne strani, ki jih opravi v spletišču. Vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

To so piškotki, ki so vedno omogočeni in potrebni, da so osnovne funkcionalnosti strani mogoče. Vključujejo piškotke, ki omogočajo, da je vaše brskanje po naši strani nemoteno, tudi če med brskanjem obiščete kakšno drugo spletno mesto. Pomagajo, da vaša prijava in odjava poteka nemoteno in gladko hkrati pa pripomore k večji varnosti in je v skladu s predpisi. Izvedbeni in funkcionalni piškotki

Ti piškotki omogočajo izboljšanje funkcionalnosti našega spletnega mesta. Omogočajo, da si spletno mesto zapomni vaše izbrane možnosti. Pomagajo nam izboljšati hitrost delovanja spletnega mesta oz. vašega brskanja po spletu, pomagajo nam si zapomniti spletna mesta, ki jih uporabljate več ter so nam v pomoč pri povezovanju z vašimi socialnimi omrežji. Pomagajo nam ugotoviti npr. katere Hlebosol izdelke oz. izdelke na spletišču bi vam lahko priporočili po ugodnih cenah. Z odjavo od teh piškotkov se bo delovanje brskanja po spletišču lahko upočasnilo, oglasna sporočila ne bodo ustrezna hkrati pa se ne boste mogli učinkovito povezovati z vašimi socialnimi omrežji Facebook, Twitter in drugimi. Ciljni ali oglaševalski piškotki

Ti piškotki zbirajo informacije, ki zagotavljajo boljše prilagajanje oglaševanja vašim interesom tako na naših spletiščih, kot na spletiščih izven Hlebosola. Pridobljeni podatki so anonimni, kar pomeni, da niso pridobljeni v kakršnikoli povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki ste jih morda zaupali na našem spletišču. Z odjavo od teh piškotkov, oglasna sporočila za vas ne bodo ustrezna vašim preferencam.

Naziv: _cfduid
Veljavnost: 1 dan
Opis: Piškotek shrani sejo uporabnika. In nam pomaga zavarovati vase podatki.

Naziv: _gat
Veljavnost: 10 minut
Opis: Uporabljen za določitev nove seje/obiska za Google Analitiko.

Naziv: _ga
Veljavnost: 2 leta.
Opis: Uporabljen za določitev nove seje/obiska za Google Analitiko.

Naziv: _gid

Veljavnost: do konca seje.
Opis: V seji uporabnika hrani ID uporabnika za Google Analitiko.

Naziv: pll_language
Veljavnost: 3 dni
Opis: Piškotek je namenjen shranjanju jezika, ki gs uporabljate za lazji dostop do spletne strani

Naziv: cookie_notice_accepted
Veljavnost: 1 mesec
Opis: Piskotek shranjuje, ce ste sprejeli piskotke.

Naziv: PHPSESSID

Veljavnost: do konca seje.
Opis: Piškotek omogoca delovanje strani.

Naziv: woocommerce_items_in_cart &  wp_woocommerce_cart_hash

Veljavnost: 2 dni
Opis: Piskotek sharnjuje stevilo nabavljenih izdelkov

Naziv: wp_woocommerce_session_*

Veljavnost: 2 dni
Opis: Shanjuje sessijo na nasi spletni strani

Naziv: wordpress_logged_in_* & wordpress_sec_*

Veljavnost: 16 dni
Opis: Shranjuje sessijo na nasi spletni strani

Naziv: mo2f_1stfactor_status & mo2f_current_user_id

Veljavnost: 1 dan
Opis: Shanjuje sessijo na nasi spletni strani

 

 

Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov

Ali se strinjate, da spletno mesto uporablja piškotke?

Se strinjam    Se ne strinjam

 

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova [email protected] ali pisno na naslov ponudnika Hlebosol d.o.o., Spletna trgovina, Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 1. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.